Zastosowanie mierników temperatury

Trafiłeś na naszą stronę, więc prawdopodobnie potrzebujesz miernika do konkretnego zastosowania. Zapoznaj się z możliwościami oferowanego sprzętu i poznaj wachlarz możliwych zastosowań. Lista ta jest poglądowa i przykładowa, i zawsze otwarta, być może Twój pomysł będzie kolejną możliwością zastosowania mierników temperatury/ wilgotności firmy Nowoster.

Stosowanie sterowników pomiaru temperatury jest praktycznie nieograniczone. Poniżej wymienione są tylko niektóre przykłady zastosowania mierników temperatury.

Pomiary temperatury w pieczarkarniach lub szklarniach 

Podczas uprawy warzyw, grzybów czy owoców potrzebny jest monitoring i kontrola temperatury w kilku szklarniach. W jednej szklarni takich punktów pomiarowych może być też kilka. Temperatura mierzona jest na dole i na górze szklarni, jak również na końcu, początku czy w środku. W jednej szklarni różnica temperatur w różnych miejscach może sięgać nawet kilkunastu stopni Celsjusza. Dodatkowo, oprócz mierzenia temperatury wewnętrznej można mierzyć również tę na zewnątrz. Opcjonalnie pomiary temperatury można wysyłać poprzez interfejs RS485 na odległość do kilkuset metrów (do biura, pomieszczenia, domu) do drugiego sterownika klonującego mierzone temperatury. Dodatkowe opcje, takie jak alarmy i archiwum pomiarów, pozwalają na większą kontrolę uprawianego asortymentu. Poprzez archiwum pomiarów można obserwować minione zachowanie temperatur w szklarni, pieczarkarni i na zewnątrz nich. Dzięki temu możliwe jest zauważenie w jakich miesiącach wystąpiły przymrozki, albo czy szklarnia się przegrzewała w okresie letnim. Dodatkowo, wyjścia alarmów, które zachowują się dokładnie jak termostaty, mogą na bieżąco informować o przekroczonych stanach dolnych oraz górnych. W nocy, jeżeli temperatura za bardzo się obniży, alarm skutecznie o tym poinformuje. Kolejnym przykładem zastosowania mierników jest pomiar temperatury i wilgotności oraz sterowanie wentylatorami nadmuchowymi i wyciągowymi. Ustawiając próg nadmiernej lub zbyt małej wilgotności można sterować wentylacją szklarni i pieczarkarni.

Pomiar temperatury i dodatkowo wilgotności w rolnictwie i sadownictwie 

Mierząc temperaturę w oborach, chlewniach, kurnikach i innych budynkach gospodarczych można łatwo monitorować, alarmować i sterować temperaturą odpowiednią lub nieodpowiednią dla zwierząt gospodarczych. Można korzystać z pomiaru samej temperatury lub temperatury i wilgotności w oborach, chlewniach, kurnikach i tym podobnych budynkach gospodarczych w rolnictwie. Mierniki mają także możliwość alarmowania o nieodpowiedniej, zbyt wysokiej lub zbyt niskiej, temperaturze dla zwierząt. Ustawiając odpowiednie progi alarmowe temperatur można odpowiednio sterować temperaturą lub wilgotnością, jeżeli będzie ona za niska lub za wysoka. W rolnictwie, w magazynach zbóż, nasion i plonów, często dochodzi do wzrostu temperatury i wilgotności, robi się ona nadmierna. Czujniki umieszczone w kilku miejscach na przewodach, które włożone są w zboża, plony i zebrane uprawy, będą przesyłały informacje o temperaturze do sterownika, a ten z kolei będzie informował, czy temperatura oraz ewentualnie wilgotność jest w normie i czy zboże, plony i zebrane uprawy się nie przegrzewają. Podobnie działa to w drugą stronę. Czujniki można umieścić np. między ziemniakami i sprawdzać w zimie, w piwnicy, magazynie itd., czy się nie przegrzewają. Monitorowanie wilgotności pozwala na uniknięcie warunków sprzyjających szybszemu gniciu zebranych plonów. W sadownictwie owoce takie jak jabłka, gruszki, śliwki itp., także należy przechowywać w magazynach w odpowiedniej temperaturze i wilgotności. Nie każdego stać na wyspecjalizowane magazyny i układy sterowania i regulacji. Jednak inwestując w jeden z prezentowanych sterowników pomiaru temperatury i wilgotności można we własnym zakresie w pomieszczeniach monitorować i kontrolować temperaturę i wilgotność magazynowanych owoców.

Klimatyzacja i wentylacja 

Jest to kolejny dział, gdzie z powodzeniem i stosunkowo tanim kosztem można mierzyć i monitorować temperaturę nawiewaną, ogrzewaną, jak i ochładzaną w systemach wentylacji i klimatyzacji. Na podstawie mierzonych temperatur w prosty sposób można decydować o regulacji warunków panujących i oczekiwanych powietrza. Moduł pomiaru temperatury pozwoli na pomiar do 4 kanałów wentylacji czy klimatyzacji. Jeżeli kanałów jest więcej należy użyć większej liczby sterowników. Mierząc temperaturę lub dodatkowo też wilgotność oraz ustawiając progi alarmowe, łatwo będzie można sterować automatyką wykonawczą układu wentylacji czy klimatyzacji. Na podstawie mierzonych temperatur można zamykać i otwierać przepustnice do poszczególnych pomieszczeń, włączać lub wyłączać wentylatory, załączać chłodzenie klimatyzacji czy odłączać dane pomieszczenia od wentylowania czy schładzania.

Rekuperatory

Jest to ścisła działka systemu wentylacji. Owszem, mogą występować wentylacje pomieszczeń bez rekuperatora, ale nie jest to efektywne i komfortowe. Dobra wentylacja domowa, biurowa czy przemysłowa wymaga użycia rekuperatora. Dobry system rekuperacji posiada już dedykowany, firmowy sterownik wentylacji. Jednak taki system często jest drogi i dość skomplikowany. Kupując rekuperator, który do tanich nie należy, często nie potrzebujmy zaawansowanych sterowników wentylacji. W tej sytuacji zapewne wystarczy prosty, 4-kanałowy miernik temperatury. Pomiary są wykonywane na każdym z czterech końców rekuperatora. W takim wypadku mierzymy zewnętrzną temperaturę czerpni, nawiewu, wyciągu oraz wyrzutni. Na podstawie wiadomości o temperaturze zewnętrznej można regulować, alarmować czy włączać dodatkowe nagrzewnice. Dzięki obserwacji temperatury nawiewanej można załączać dodatkowe nagrzewnice czy chłodnice. Po prześledzeniu temperatury, a także wilgotności można odłączać czy załączać przepustnice, zwiększać wyciąg łazienki lub kuchni. Archiwum pomiarów temperatury pozwala na wyznaczenie sprawności temperaturowej rekuperacji, na przykład w nocy lub kilka czy kilkanaście dni wstecz. Przy użyciu funkcji archiwum pomiarów bez problemu można przeanalizować pracę rekuperatora w nocy, co pokaże jego zachowanie podczas mrozów. Opcje bezprzewodowego przesyłania pomiarów na drugi sterownik zwiększają atrakcyjność sterowników pomiaru temperatury. Nie ma potrzeby przeciągania przewodów, aby w domu, w korytarzu, oglądać temperatury powietrza wentylacji i rekuperacji. Sam rekuperator i miernik temperatur może być w piwnicy lub na strychu, a drugi miernik można umieścić w odległości kilku lub kilkunastu metrów dalej. Inna metoda to przeprowadzenie przewodów od czujników temperatury do sterownika na odległość kilkunastu czy kilkudziesięciu metrów. Opcjonalnie, wysyłanie pomiarów do drugiego sterownika może się odbywać przewodowo standardem RS485.

GWC

GWC to następny sposób wykorzystania sterowników pomiaru temperatury z możliwością samodzielnego ustawiania napisów pomiarów. Przy gruntowym wymienniku ciepła możliwy jest pomiar temperatury wlotu na początku GWC i wylotu na końcu GWC. W zależności od rodzaju GWC można mierzyć temperaturę wody w studni, gruntu bądź żwiru dla żwirowego GWC. W zimie, dzięki progom alarmowym istnieje możliwość odłączenia przepustnicami GWC w momencie wyczerpania się złoża, a także gdy będzie potrzebny jego odpoczynek w celu zregenerowania. Podobnie jest i w lato. W przypadku przegrzania się złoża GWC, automatycznie, na podstawie danych o temperaturze i podanych progów alarmowych, można odłączyć przepustnicę GWC w celu odpoczynku i regeneracji złoża GWC.

Pomiary i regulacja temperatury systemów ogrzewania domów, biur i innych pomieszczeń

Mierniki temperatury pozwalają na pomiary ciepła: wody, powietrza, rur, podłogi. Tego typu czujniki umieszczone w rurkach z dostępem zewnętrznym można wprowadzać pod podłogę i mierzyć temperaturę ogrzewania podłogowego. Czujniki można zaczepiać, przykręcać, montować do rur z ciepłą wodą centralnego ogrzewania - wychodzącą i powrotną. Ustawiając temperatury funkcji termostatu załącza się pompy obiegowe wody ogrzewania centralnego lub zmniejsza dopływ powietrzach w układach nadmuchowych pieców na paliwo stałe. Alarmy będą informowały o tym, czy mierzona temperatura jest za wysoka lub za niska. Funkcja termostatu alarmów pozwoli na odpowiednie sterowanie urządzeniami regulacyjnymi i wykonawczymi ogrzewania domowego.

Pomiar temperatury i wilgotności powietrza w domach, biurach i budynkach gospodarczych

Jest to jedna z głównych metod wykorzystania prezentowanych sterowników pomiaru temperatury. Mierniki temperatury pozwalają na pomiary m. in. w salonach, korytarzach, łazienkach, sypialniach. Przy użyciu funkcji termostatu i higrostatu polepsza się jakość i parametry mierzonego powietrza w pomieszczeniach. Sterowanie osuszaczami, nawilżaczami, wentylatorami wyciągowymi oraz samo monitorowanie temperatur pomieszczeń, to podstawowe zastosowanie prezentowanych mierników temperatury. Przykładowo, wykorzystując w łazience i kuchni dwa pomiary temperatury i wilgotności sterownika, można (dzięki pomiarom progu wilgotności i/lub temperatury) sterować wentylatorami wyciągowymi. W łazience, gdy nastąpi wzrost wilgotności lub temperatury, na podstawie funkcji alarmu sterownika (termostatu i higrostatu) załączy się wyciąg, aby zmniejszyć wilgotność i obniżyć temperaturę, która wzrosła po odbytym prysznicu czy kąpieli.

Motoryzacja i dziedziny pokrewne

Jest to następny, i nie mniej ważny, przykład zastosowania mierników temperatury z funkcjami historii pomiarów czy termostatów. Tutaj obserwacje pomiarów temperatury przeprowadzamy na silniku, wodzie chłodnicy, na zewnątrz oraz wewnątrz kabiny, wewnątrz nadmuchu i klimatyzacji. Na podstawie mierzonych wartości temperatur można sterować i regulować warunkami panującymi w pojazdach samochodowych. Ustawiając alarmy i progi termostatów będziemy wiedzieli o przegrzewaniu się danych układów. W warsztacie podczas naprawy samochodu miernik temperatury z przewodami można zamontować chwilowo - do testowania danych podzespołów pracujących w pojazdach.

Magazyny

Magazyny, w zależności od przechowywanych materiałów czy produktów, również wymagają kontroli temperatury i dodatkowo wilgotności. Często materiały, np. budowlane nie mogą być magazynowane w temperaturze zbyt wysokiej lub zbyt niskiej, jak również przy zbyt małej czy dużej wilgotności. Dla produktów drewnopochodnych nieodpowiednia wilgotność może powodować pękania i zmiany kształtu materiałów. W przechowywaniu żywności, owoców, warzyw czy plonów, pomiar temperatury i wilgotności jest również bardzo ważny - nieodpowiednie warunki wpływają na jakość przechowywanych produktów. Kontrolować również można, a nawet należy, temperaturę i wilgotność przy przechowywaniu i magazynowaniu pasz dla zwierząt. Im lepsze warunki temperatury i wilgotności, tym lepsze i dłuższe przechowywanie pasz. Temperatura i wilgotność w magazynach nie może być za wysoka ani za niska. Musi być w sam raz dla danego materiału czy produktu.

Kontrola temperatur urządzeń i maszyn

Monitoring pomiarów temperatury jest również potrzebny do silników, komputerów, serwerów, maszyn elektrycznych i spalinowych. Przykładowo, dla jednego komputera można mierzyć i kontrolować, przez funkcję alarmów i termostatu, temperatury procesora, karty, zasilacza, obudowy, dysku itd. Dla graczy czy w serwerowniach takie pomiary temperatury mogą być bardzo przydatne w podkręcaniu lub typowym monitoringu. Umieszczając czujniki blisko urządzenia lub na obudowach odpowiednich podzespołów czy komponentów oraz ustawiając dowolne napisy na wyświetlaczu LCD, takie jak: grafika, procesor, zasilacz, dysk itp., łatwo i bezproblemowo odczytamy pomiary temperatury poszczególnych części.

 

Zamówienia i kontakt

Zamówienia można składać e-mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
Informacje również pod numerem telefonu: 510 418 836 (od 11 do 19)
lub za pośrednictwem gg 1518837

Dostawa i płatność

Dostawa Pocztą Polską

  • po przedpłacie na konto - listem poleconym/ paczką priorytetową: 12,30 zł
  • płatność przy odbiorze - przesyłką pobraniową: 20,00zł

Gwarancja

Na wszystkie urządzenia udzielana jest pełna dwuletnia gwarancja.

Dowód zakupu stanowi  faktura. Ceny podane na stronie to ceny NETTO.